Saksdokumentene finner du i politiks møtekalender.
Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

 

 

Planen legger til rette for bebyggelse for industri og lager. Tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse kan utvides med inntil 18.900 m² BRA og inntil en høyde på 15 meter. Utvidelsene som planlegges i første omgang er to nye kvadratiske tilbygg på ca. 5.000 m² grunnflate hver, i kun en høy etasje.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 16.10.2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/02017. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anders Jørstad på e-post: anjo10@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.