Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender

 

 

Hensikten med planen er å sikre at det er tilstrekkelig med gravplasser i kommunen for å imøtekomme en forventet befolkningsvekst. Planen legger til rette for utvidelse av Skedsmo kirkegård med to nye grav- og urnelunder, et planlager og etablering av en ny turvei fra Løkendalen til Vestvollveien. Planen legger til rette for videreføring av dagens gårdsdrift og etablering av en landbruksvei tilknyttet landbruksvirksomheten i området. Prestegården skal bevares slik den er i dag.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er lørdag 27.01.2024

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01313. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anna Haugen på e-post: anha36@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.