Planområdet ligger mellom Strømmen storsenter og Strømmen stasjon. Reguleringsbestemmelsene for felt A1 inneholder en formulering som beskriver et maksimumsareal for boliger innenfor feltet (§5.1). Intensjonene bak planforslaget var å definere og sikre et visst minimumsareal for boliger. Det er derfor søkt endring av disse bestemmelsene i innsendt forslag til reguleringsendring. Den gjeldende bestemmelsen åpner for maksimalt 4000m² BRA bolig, omsøkt endring vil åpne for 11000m² BRA bolig. Det foreligger en godkjent rammetillatelse fra 2020 som åpnet for ca. 7400m² BRA bolig.

I tillegg til endringer av maksimumsbestemmelser for bolig er det også ønskelig å endre bestemmelser slik at man kan etablere kino og eventuelt andre kulturinstitusjoner på planområdet.

Da reguleringsplanen for Strømmen verksted ble vedtatt lå planområdet i Skedsmo kommune. I Skedsmo kommune var det politisk vedtatt at kinoanlegg i kommunen kun skulle ligge i Lillestrøm sentrum. Etter kommunereformen ligger planområdet i Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune har ingen politiske vedtak som hindrer kinoetablering utenfor Lillestrøm sentrum.

Derfor søkes det reguleringsendring av denne bestemmelsen. Dette for å muliggjøre snarlig realisering av kino på planområdet, samtidig som man åpner opp for etablering av andre kulturinstitusjoner innenfor feltene A1, A2 og B.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved å ta kontakt med Fredrik Lian på e-post fredrik.lian@hmark.no eller på telefon 482 86 074.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Høringsperioden er på 3 uker.

Høringsinnspill til planarbeidet kan sendes til Hille Melbye Arkitekter AS, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo, eller på e-post til firmapost@hmark.no, med kopi til postmottak@lillestrom.kommune.no, innen 23.10.2023.