Hovedutvalget for miljø og samfunn vedtok 17.04.2024 å legge forslaget til planene for Gjerdrumsveien 38 på høring, slik at de som er interessert, kan gi sine innspill til planene for eiendommen.

Hele saken kan du lese her!

 

 

  • Planen legger til rette for næringsvirksomhet
  • Alle eksisterende bygg på planområdet reguleres til riving
  • Det anlegges en ny gang- og sykkelvei fra bussholdeplassen til planområdet
  • Det etableres en felles internvei til feltet, som reduserer avkjøringene fra to til en i planområdet
  • Veien kan også brukes av de som ønsker å bruke friluftsområdet i øst.

Fristen for å komme med innspill er 14. 06.2024  

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill til planforslaget. Innspill sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01791. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. 

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post, eller kontakte kommunens sentralbord på telefonnummer 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.