Området som reguleres er på ca. 79 daa og omfatter gnr./bnr. 69/246, gnr. 75 bnr. 8, 19, 250, 276, 316, 378, 621, 729 og 734.

I kommuneplanens arealdel er området satt av til veg, boligbebyggelse, naturområde- grønnstruktur og LNRF – tiltak for stedbunden næring.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Alliance arkitekturstudio v/Kristian Ribe på e-post: kr@kbpk.no eller telefon 957 50 337

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Se også egen prosjektside

Har du innspill?

Dersom du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Alliance arkitekturstudio v/Kristian Ribe på e-post: kr@kbpk.no eller telefon 957 50 337, evt. på post til PB 2139 Grünerløkka, 0505 OSLO, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er innen 18.02.2023.

Vi oppfordrer til digitale innspill.

Saksdokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven