Området som reguleres er på ca. 32,6 daa og omfatter gnr./bnr.: 43/2, 43/3, 43/9, 43/12, 43/27, 43/19, 43/8, 43/4, 43/5, 43/14, 43/6, 43/7 og deler av 43/1, 32/13 og 32/12.

I kommuneplanens arealdel er området satt av til boligformål, veg og grøntområder.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Plan1 AS v/ Henri Auer på epost: hau@p1.no eller telefon 45 91 98 53.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte 13. april kl 18:00

Det avholdes orienteringsmøte i formannskapssalen, andre etasje, Lillestrøm rådhus, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm, torsdag den 13.04.2023 kl. 18:00 for interesserte.

De som ønsker å delta fysisk eller digitalt sender påmelding på epost til hau@plan1.no innen 11.04.2023

Har du innspill?

Dersom du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Plan1 AS v/Henri Auer på e-post: hau@p1.no eller telefon 45 91 98 53, evt. på post til PB 373, 2403 Elverum, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er innen 29.04.2023.

Vi oppfordrer til digitale innspill.

Saksdokumenter

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven