Utbyggingsavtalen er et supplement til reguleringsplan for Kvartal 8 og Torvet, og avklarer i hovedsak hvem som skal prosjektere, finansiere og opparbeide Torvet, omliggende gater samt annen teknisk- og grønn infrastruktur. Bevaring av kulturmiljøet «Telegrafgården» videreføres. En omforent avtale blir lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager, før den fremmes til politisk behandling.

Forhandlinger om utbyggingsavtalen gjennomføres mellom Lillestrøm kommune samt utbygger Lillestrøm Eiendomsutvikling AS. Utbyggingsavtalen berører eiendommene gnr./bnr.: 81/38, 39, 78, 80, 82, 99, 100, 113, 173, 2666 og 82/6, 8, 75, 90, 252.

Lurer du på noe?

Spørsmål til forhandlingene kan rettes til:

Lillestrøm kommune, Kultur, miljø og samfunn - Fagstab.
Kontaktperson Tina Nygård på e-post: tina.nygard@lillestrom.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer: PLAN-20/00697

Har du innspill?

Innspill til forhandlingene kan rettes til:

Lillestrøm kommune, Kultur, miljø og samfunn - Fagstab
på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspill med saksnummer: PLAN-20/00697

 

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd