Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske plan og planstrategien og planprogrammet beskriver hvilke utfordringer vi står foran og hvordan planarbeidet skal legges opp.

Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut på høring. Med det varsles også oppstart av planarbeidet. Mer om saken, og de aktuelle dokumentene finner du her.

Her kan du gi innspillet ditt i skjemaet her.

Høringsinnspill kan også sendes postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer 24/01019.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Hvem kan gi innspill

Vi ønsker innspill fra alle som har synspunkter eller ideer, enten det er offentlige myndigheter, privatpersoner, lag- og foreninger eller andre.

Frist for innspill er 28. april 2024.

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post marianne.larsen@lillestrom.kommune.no eller tlf. 66 93 80 00 (sentralbordet).