Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender

 

Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende skole, rehabilitering innvendig og oppgradering av utearealene. Utearealene inviterer til mer fysisk aktivitet samtidig som det finnes soner der elevene kan trekke seg tilbake og slappe av. Ny bebyggelse legger seg i forlengelse av eksisterende bygg mot nord. Reguleringsplanen øker kapasiteten til Bingsfoss ungdomsskole i et lengre tidsperspektiv.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen 05.02.2024, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post subankhi.sivarasa@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer PLAN- 21/01338 ved alle henvendelser.