Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du her.

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for Skedsmo kirkegårdsutvidelse, i møte 12.06.2024.

 

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven § 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen, kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Hvem kan klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen 14.08.2024, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan- og bygningsloven § 1-9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer PLAN-20/01313.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: anha36@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.