Revisjon av kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2031 er nå ute på høring.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune og peker ut den langsiktige utviklingen i Lillestrøm kommune.

Gjeldende kommuneplan

Inntil det er laget gjeldende arealdel til kommuneplanen for Lillestrøm kommune, er det arealdelene for Fet, Sørum og Skedsmo som gjelder.