Samfunnsdelen er nå ute på høring

Formannskapet i Lillestrøm kommune har vedtatt å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2031 ut på høring. 
Dette innebærer at offentlige myndigheter, innbyggere og andre aktører kan komme med merknader og innspill til planforslaget.

Her kan du lese planen

Slik kan du komme med merknader og innspill til planen

Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Alle merknader og innspill merkes: KPS - høring.

Frist

Fristen for å komme med merknader og innspill er 15. mars 2020.

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel peker på langsiktige utfordringer og mål for hele kommunesamfunnet og er grunnlaget for all virksomhet i kommunen.

Les mer om kommuneplan