Finn reguleringsplan - kartløsning

Planinnsyn inneholder vedtatte planer med oversikt over behandlingen inkludert dokumentene (saksfremlegg, bestemmelser, planbeskrivelse og lignende).
På planinnsyn kan du også finne dokumenter knyttet til pågående planprosesser. Velg arealplantype på høyre side (klikk på karttegnet under +/-) og huk av for "planforslag". 
Her finner du også vedtatte planer fra tidligere Fet, Skedsmo og Sørum.

Innsyn i plansaker etter 1.1.2020

Innsyn plansaker som er nyere enn 1.1.2020

Her kan du søke på adresse, gårds- og bruksnummer eller sakstittel.
For å filtrere på plansaker, huk av på plansak i boksen sakskategorier til høyre på siden og velg sakstype.

  • Ved søk på en spesifikk adresse: For å få et så presist søk som mulig, sett inn en stjerne <*> rett etter gatenavnet, og sett inn mellomrom mellom stjerne og nummeret. F.eks. ved søk på Nittedalsgata 50, søk slik: Nittedalsgata* 50
  • Ved søk på et gate- og veinavn: For å få et så presist søk som mulig, sett inn en stjerne <*> bak gate- eller veinavnet, slik: Nittedalsgata*
  • Ved andre typer søk: For å få et så presist søk som mulig, sett inn en stjerne <*> bak søkeordet. Ønsker f.eks. å finne alle saker om tomannsbolig, søk slik: tomannsbolig*.

På startsiden vises alle saker som er opprettet de siste to månedene for valgte sakstyper. Etter to måneder vil ikke sakene lengre vises på forsiden men er tilgjengelige ved søk.
Saker, dokumenter og filer som er unntatt offentlighet vises ikke.

Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplaner styrer hvordan områder og eiendommer kan brukes. For eksempel om og hvor mye de kan bebygges. Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som beskriver formålet med planen, hvordan planen påvirker miljø og samfunn, og hvilke alternativer kommunen har vurdert. Tekstdelen kaller vi planbestemmelser.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.