Planstrategi 2020 - 2023

Planstrategi (PDF, 1,4 MB)

En planstrategi gir en systematisk vurdering av kommunens planbehov og avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i denne kommunestyreperioden. Utgangspunktet er dagens situasjon og de utfordringer kommunen står foran, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter.

I denne første planstrategien for Lillestrøm kommune legges det til rette for at kommunen får det planverket som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Temaene i planstrategien spenner fra arealbruk og infrastruktur til tjeneste- og demokratiutvikling. Utgangspunktet for kommunens planarbeid er de utfordringene og muligheter som finnes i kommunen.

Planen inneholder

  • Innledning
  • Nasjonale føringer, statlige retningslinjer og regionale planer
  • Planer for Lillestrøm kommune 
  • Satsingsområder 
  • Revidering av kommuneplanen og behov for arealplaner 
  • Prioriterte planer for Lillestrøm kommune 
  • Kilder og referanser