Planen er basert på tidligere kommunale planer, og på statlige-, fylkeskommunale- og kommunale føringer.

Temaplanen skal:

 • Sørge for en målstyrt og prioritert utbygging av anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Lillestrøm kommune.
 • Gi innspill til kommuneplanens arealdel for å sikre fremtidige arealer for lek, friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.
 • Danne grunnlag for søknad om statlige spillemidler til de anlegg som kvalifiserer til slik støtte.
 • Belyse støtteordninger og samarbeidsavtaler mellom kommunen og idretten

Last ned planen

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet2021 - 2024 (PDF, 1,6 MB)

Planen inneholder:

 1. Innledning
 2. Mål og visjoner
 3. Vurderinger for anleggsutbygging etter kategori
 4. Generelle behov og utfordringer
  1. Prinsipper ved regulering av områder til idrettsformål
  2. Forslag til nye områder til idrett og fysisk aktivitet
  3. Økonomiske avtaler, og avtaler mellom kommunen og idrettslagene
  4. Barrierer for deltagelse i idrett og friluftsliv
  5. Medfinansiering fra idrettslagene
  6. Interkommunale anlegg
  7. Idrettsrådet
 5. Behovsvurdering av anlegg
 6. Prioriterte og uprioriterte anlegg i 4-års perioden