Om høringen

her kommer brødtekst

Status

hvordan ser en status for denne høringen ut?

Frist

Frist for å komme med forslag er 25.01.2024

Send høringssvar

Logg inn for å sende høringssvar.

Send høringssvar

Forslag kan også sendes per post til 
Lillestrøm kommune
v/ avdeling
Pb 313
2001 Lillestrøm

Merk forslag med saksnummer saksnummer

Kontaktinfo

For mer informasjon kontakt navn på kontaktperson på e-post: e-post til kontaktperson eller telefon telefon til kontaktperson.

Saksdokumenter

  1. dette er lenketekst til skasdokument