Oppdager du feil på vann- og avløpsnettet så gi oss gjerne beskjed på e-post postmottak@lillestrom.kommune.no eller telefon 66 93 80 00

Eksempler på hendelser vi ønsker å få vite om:

  • Dårlig vannkvalitet som du mener skyldes feil på kommunens ledninger
  • Mistanke om vannlekkasje og brudd på kommunens vannledning
  • Tilbakeslag av kloakk som følge av tett kommunal avløpsledning
  • Åpne kummer eller ødelagte kumlokk
  • Mistanke om forurensing på grunn av kloakk-lekkasje
  • Andre avvik som kan skyldes feil på kommunens ledninger

Innmeldte feil behandles så fort som mulig i kommunens åpningstid.

Akutt

Ved akutte hendelser vedrørende vann og avløp, ring Servicesenteret på 66 93 80 00 innenfor åpningstiden.
Utenfor åpningstiden, ring vaktsentralen for Nedre Romerike Vannverk på 64 84 54 00.