Meld om feil på vann- og avløpsnettet

Meld feil her.

Her kan du melde fra om

  • Dårlig vannkvalitet som du mener skyldes feil på kommunens ledninger
  • Mistanke om vannlekkasje og brudd på kommunens vannledning
  • Tilbakeslag av kloakk som følge av tett kommunal avløpsledning
  • Åpne kummer eller ødelagte kumlokk
  • Mistanke om forurensing på grunn av kloakk-lekkasje
  • Andre avvik som kan skyldes feil på kommunens ledninger

Innmeldte feil behandles så fort som mulig i kommunens åpningstid.

Akutt

Ved akutte hendelser vedrørende vann og avløp, ring Servicesenteret på 66 93 80 00 innenfor åpningstiden.
Utenfor åpningstiden, ring vaktsentralen for Nedre Romerike Vannverk på 64 84 54 00.