Om registrering av vannbrønn

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema.

Hvem kan benytte forenklet skjema?

Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være

  • en brønn som forsyner 15 hytter
  • en brønn som forsyner to boliger med drikkevann

Mer informasjon og lenke til registreringsskjemaet finnes på mattilsynet.no.

Hvordan registrerer jeg?

Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for gratis registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og besvarer noen få tilleggsspørsmål.

Hvorfor registrere?

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid.
Det er for eksempel viktig at kommunen vet om det er et vannforsyningssystem i nærheten når det skal gis tillatelse til plassering av en kloakk-kum. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Trygt drikkevann

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann; også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Drikkevannsforskriften § 17
Drikkevannsforskriften § 3, bokstav k

Spørsmål og kontakt

Har du spørsmål til registreringen?
Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.