Når kan jeg vanne i hagen?

Norsk Vann gir følgende råd som kan bidra til lavere vannforbruk til hagevanningen:

  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker
  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
  • Ta vare på̊ regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn, fordamper det meste av vannet
  • Juster opp knivene på̊ gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt
  • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

Vanningstips

Vanner du hagen riktig sparer du tid og krefter, gressplenen blir mer robust og du unngår også unødig forbruk av vann.

Unngå vannspreder. Gressplener har som regel ikke behov for ekstra vanning.

Vi anbefaler også å begrense bruk av svetteslange/dryppvanning. Har du en 20 meter lang svetteslange påskrudd i 6 timer, kan det gi et forbruk på ca. 3000 liter.

Husk at du også må betale avløp for alt vann du bruker. Dette gjelder også hageavnning, bilvask og lignende.