Lillestrøm parkering

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategien er vedlegg 5 til Skedsmo kommune sin kommuneplan 2019-2030 og den ble revidert i august 2019 og vedtatt 4 september 2019.
Last ned «Parkeringsstrategi Skedsmo kommune »

Parkeringsnorm

Inntil det er laget en gjeldende arealdel til kommuneplanen for Lillestrøm kommune er parkeringsnormene for Fet, Sørum og Skedsmo som gjelder. Når ny arealdel for Lillestrøm er vedtatt må vi huske å lenke til den herifra.

Kontakt

Post-/gateadresse
Lillestrøm Parkering AS
Storgata 16
2000 Lillestrøm

 post@lillestrom-parkering.no
 63 80 99 90

Vår kontortid er mandag til fredag fra 09.00 til 15.00