Parkeringsnorm

Inntil det er laget en gjeldende arealdel til kommuneplanen for Lillestrøm kommune er parkeringsnormene for Fet, Sørum og Skedsmo som gjelder. 

Parkeringsstrategi

For Lillestrøm kommune er det foreløpig ingen egen strategi.

Parkeringsstrategi for tidligere Skedsmo kommune vedtatt 4 september 2019.