Helsestasjoner vil prioritere gravide, nyfødte og de minste barna. Konsultasjonene i det ordinære programmet blir litt redusert og kontakter gjøres kun etter avtale. Oppfølging av nyfødte og vaksinering vil bli prioritert.

Hvis du/dere er usikker på om du kan være smittebærer ber vi deg ta kontakt på telefon før du kommer til timen. Helsemyndighetene anbefaler at søsken ikke er med på helsestasjonen og kun en av foreldrene. Gravide bes om å komme uten ledsager.

Gravide kan ringe oss vedrørende spørsmål om koronavirus og svangerskap på 66 93 21 54. Telefonen er betjent alle hverdager fra 09.00 - 15.00. Gravide som går til svangerskapsomsorg på helsestasjonen i kommunen kan også ta kontakt med sin oppfølgende jordmor.

Helsesykepleier er tilstede på alle skoler som er i ordinær drift. Tjenestetilbudet tilpasses ut fra individuelle behov hos enkelte elever. Vaksinering prioriteres. Navn og telefonnummer finner dere på skolenes nettside.

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Fet og Lillestrøm er åpen for timebestilling. Ring 63 88 61 30 for å avtale time. 
Telefonen er åpen på hverdager mellom kl.10 - 16.00 Vi er også tilgjengelig på e-post hfu.lillestrom@lillestrom.kommune.no.

Les mer om åpningstider på HFU.

På grunn av koronasituasjonen vil helsestasjon for ungdom være stengt for drop-in i tiden framover.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte din faste helsestasjon på telefon eller e-postadresse.