Samtidig er Norge inne i en unntakstilstand, hvor det er viktig å skjerme kritiske funksjoner. I tillegg er det utfordrende å håndtere en skogbrann dersom brannvesenet har redusert bemanning.

Derfor ber Brannvesenet på Nedre Romerike (NRBR) innstendig at publikum ikke tenner bål eller brenner bråte, selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april. Dette ber de særlig om fordi alle må nå hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger! I tillegg er det utfordrende å håndtere en skogbrann dersom brannvesenet har redusert bemanning.

NRBR oppfordrer alle til å bruke faste, godkjente bålplasser.

I likhet med andre bedrifter og organisasjoner, har brannvesenet noen færre på vakt i disse tider. I tillegg må NRBR gjøre alt for å unngå nettopp DEN utrykningen som smitter vaktlaget. Hvis NRBRs operativ avdeling skulle få mange sykdomstilfeller slik at få er på vakt, blir beredskapen i området svært svekket. I tillegg er det utfordrende å håndtere en skogbrann dersom brannvesenet har redusert bemanning.

Branner som nå oppstår vil bli vurdert opp mot forebyggende forskriftens §3 Generelle krav til aktsomhet og vil eventuelt bli politianmeldt.