Ny utlysning for å øke dekningen av bredbånd

Viken fylkeskommune vil i løpet av høsten gå ut med en ny konkurranse om oppdrag med å bygge ut bredbånd i kommunene for midlene som staten bevilget i 2019.

Bakgrunnen for at det er nødvendig med ny utlysning, er at ingen tilbydere tilfredsstilte de krav som lå i fjorårets utlysning.

I motsetning til fjorårets konkurranse vil Viken, som gjennomfører dette, dele opp tilbudene i oppdrag til å gjelde per kommune. Det vil sannsynligvis bidra til at flere vil melder seg på i konkurransen. I 2019 fikk Lillestrøm kommune 8 millioner i statlig bidrag, i tillegg til de 4 millionene som kommunen bevilget. Det skal gi ca. 600 husstander tilgang til bredbånd.

Les mer om saken og hvilke områder som blir tilgodesett med bevilgningen fra 2019.

Målet med bredbåndsutbyggingen

- Målet med satsningen på bredbånd, er å gi så mange som mulig tilgang til høyhastighets nett, som kan bidra til at våre innbyggere kan benytte våre og andres internett-tjenester hjemmefra, sier direktør for digitalisering i Lillestrøm kommunene, Torbjørn Pedersen.

Regjeringens mål er at 90% av befolkningen skal ha tilgang til bredbånd. I 2019 var dekningen i Fet og Sørum henholdsvis 87% og 82%, mens Skedsmo hadde en dekning på 97%.

- Den statlige ordningen, hvor staten, kommunene og utbyggere går sammen om å finansieringen, bidrar til at kommersielle aktører kan bygge ut i områder som i utgangspunktet ikke er lønnsomme, avslutter Pedersen.

Søknad om støtte for 2020 til nye områder

Kommunestyret bevilget i mai 5,7 millioner kroner til neste fase av bredbåndutbyggingen. Søknad om statlig bidrag på kroner 6 millioner er sendt. Prosjektmidlene skal dekke bredbåndutbyggingen i fem områder med til sammen ca. 600 husstander. Tildeling av midler forventes å skje i løpet av høsten 2020. Deretter skal oppdragene lyses ut og arbeidene forventes å starte i løpet av 2021.

Les kommunestyresaken og se hvilke områder det søkes støtte for.

Ny lov skal gi mer og billigere bredbånd

Bredbåndsbyggingsloven som trådte i kraft 1. juli i år, gir utbyggere av bredbånd rett til å bruke eksiterende rør og master til å legge kabler. Videre skal planlagte graveprosjekter gjøres kjent slik at utbygger av bredbånd kan bruke anledningen til å legge bredbåndskabler samtidig. Formålet med loven er at den skal gi både mer og billigere bredbånd.