Skolene i Lillestrøm åpner for 1.-4. trinn

Skolene i Lillestrøm gjenåpner for 1.-4. trinn og SFO fra mandag 27. april.

7. april informerte regjeringen om at skolene gjenåpner for 1.-4. trinn fra mandag 27. april. Samtidig åpner også SFO.

For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:
  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Vi følger nasjonal standard for smittevernhensyn

Det er utarbeidet en nasjonal standard for smittevernhensyn. Skolene i Lillestrøm har satt seg godt inn i denne og fått opplæring i smitteforebygging for å følge opp tiltakene.

Formålet med rådene fra Utdanningsdirektoratet er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Skolens renholdere og alle lærere og fagarbeidere har gjennomgått og oppdatert sine rutiner med ekstra koronatiltak og sjekklister for sine oppgaver. Barna vil bli organisert i mindre grupper med faste voksne. Aktiviteter og måltider gjennom dagen vil foregå i disse gruppene. Hver ansvarlig for en gruppe følger veilederens anbefalinger og har opplæring i godt renhold og hygiene.

Sykdom

For elever er det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til andre barn og ansatte. Dersom det oppstår forkjølelsessymptomer hos et barn i skolen, vil personalet kontakte foreldre slik at det syke barnet kan bli hentet.

Organisering av grupper

Hver enkelt skole har organisert mindre elevgrupper med tilhørende faste voksne.

Åpningstid

Når vi skal ha faste voksne og mindre grupper, er det vanskelig å ha like lang åpningstid. Når skoler og SFO åpner mandag 27. april vil åpningstiden derfor være redusert for å kunne ivareta smittevernhensynet. Det ble besluttet i Kommunestyret onsdag 22. april at det åpningstiden skal for SFO skal være 08.00 -15.30 ut dette skoleåret. 

Barn av foreldre i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner vil etter dialog med rektor kunne gis et tilbud om tilsyn i perioden 07.00 – 08.00 og 15.30 – 17.00.

Matservering

Det vil i disse dager være vanskelig både å ivareta smittevernhensynet og opprettholde mattilbudet i på SFO. Det vil derfor i perioden framover være nødvendig for alle barn å ha med matpakke til alle måltider. SFO serverer kun melk og vann i pappkrus. Bortfall av tilbudet om kost fører til bortfall av kostpenger ved oppholdsbetaling.

Betaling SFO

Foreldre skal ikke betale for SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbrudd. SFO vil åpne 27. april. Foreldre betaler derfor som vanlig fra denne datoen, selv om åpningstidene er noe begrenset. Det blir ikke tatt betaling for kost da SFO av smittehensyn ikke serverer mat. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen. Vi viser også til informasjon om åpningstider og betaling fra regjeringen.no

Faktura for mars i kommunens SFOer var allerede sendt ut før vedtak om stenging kom, mens det ikke er sendt ut faktura for april. Faktura for mai vil sendes ut med forfall 15. mai. På denne fakturaen vil det være fratrekk for de dagene i mars som SFO har vært stengt, samt et påslag for de dagene i april som SFO har vært åpen.

For de som har sagt opp plassen, og ikke skal betale mer enn mars måned, vil dere få refundert beløpet dere har betalt for mye. Vi kan ikke per nå si når dette vil være klart, men vi vil prioritere dette arbeidet. De vanlige oppsigelsesreglene gjelder, se vedtektene for SFO i Lillestrøm kommune.

Når det gjelder betaling og faktura for tilbud i private skolefritidsordninger, ber vi dere om å følge med på informasjon direkte fra dem.

Lurer du på noe?

Hvis du lurer på noe, kan du finne viktig informasjon her.

Ta gjerne kontakt direkte med skolen hvis du har flere spørsmål.

Testing av barn, elever og ansatte ved skole og barnehager

I forbindelse med at barnehager og skoler (1. - 4. klasse) gjenåpner, har FHI åpnet opp for at barn, elever og ansatte i åpnede skoler og barnehager skal være med på listen over prioriterte grupper for testing.