Skoler og barnehager gjenåpner

Regjeringen legger opp til at barnehagene kan åpne den 20. april, mens skolene kan åpnes 27. april for elever på 1.-4. trinn og for barn på SFO.

I Lillestrøm kommune vil vi legge stor vekt på å sette oss inn i- og planlegge for å oppfylle standardene for smittevern som skal utarbeides nasjonalt, blant annet både for skoler og for barnehager. I tillegg vil vi arbeide tett med kommuneoverlegen for å sørge for at standardene og tiltakene passer godt til den enkelte skole og den enkelte barnehage. Det viktigste for oss er at både barn, foreldre og ansatte skal føle seg trygge for at sikkerheten, og at smittevernet er godt ivaretatt. 

Fram til skolene åpner for 1.-4. trinn den 27. vil ordningene med hjemmeundervisning og tilsyn for de gruppene som har rett til det, fortsette.

Vi vet foreløpig ikke når skolene åpner for de eldre elevene, men også her vil vi følge de nasjonale retningslinjene når de kommer. Fram til da vil det fortsatt være hjemmeundervisning for elevene på 5.-10. trinn.

Skoler og barnehager gjenåpner

Oppvekstavdelingen planlegger for at barnehagebarna skal tilbake den 20. april, mens de yngste elevene skal møte på skolen den 27. april.