Samtidig vil skattesedler for eiendomsskatten 2021 bli sendt til fakturamottakere av fast eiendom i Lillestrøm kommune. Skattesedler sendes via Altinn som digital post. Dersom brevet ikke blir åpnet i Altinn innen 2 dager, skrives det ut og sendes til din offisielle adresse som papirpost. Dersom du har valgt digital postkasse (Digipost/e-Boks), får du brevet kun i digital postkasse.

  • Klagefristen er 12. april 2021.
  • Eiendomsskatten faktureres over to terminer med forfall 1. juni og 1. november.

Eiendomsskattelisten og annen informasjon om eiendomsskatten finner du på våre eiendomsskattesider.

Feil med nedlastning av eiendomsskatteseddel

Noen brukere kan oppleve at de får en feilmelding om at filen er skadet eller ødelagt når de åpner via Digipost på mobilen.

Hvis du opplever dette, velg «åpne i nettleser» istedenfor nedlasting for å vise skatteseddelen. Du kan også åpne filen via nettleser på PC.
Du kan finne mer informasjon på Postens nettsider