Lillestrøm kommune jobber med en strategi for innbygger og involvering for å sikre at innbyggere blir hørt i saker som angår dem. 

Hvilke saker er viktige for deg? Hvordan ønsker du å blir involvert? Har du meninger om hvordan kommunen involverer innbyggere i dag? Si din mening i undersøkelsen, det tar bare noen få minutter. 

Ta undersøkelsen