Undersøkelsen er avsluttet og her finner du resultatene

Tusen takk til alle som svarte på spørreundersøkelsen vår om innbyggerinvolvering og medvirkning. Vi tar med oss innspillene i arbeidet med en strategi for innbyggerinvolvering og medvirkning.

Lillestrøm kommune jobber med en strategi for innbygger og involvering for å sikre at innbyggere blir hørt i saker som angår dem. 

Hvilke saker er viktige for deg? Hvordan ønsker du å blir involvert? Har du meninger om hvordan kommunen involverer innbyggere i dag? Si din mening i undersøkelsen, det tar bare noen få minutter.