Har du ikke oppsparte midler? Bekymrer du deg for ikke å klare å betale dine månedlige utgifter? Da kan NAV gi råd og veiledning. NAV vurderer også om du kan ha rett på økonomisk hjelp.

Veiledningen er uavhengig av om du mottar tjenester fra NAV eller ikke. Kjenner du til noen som har utfordringer, en nabo eller en i familien, gi dem gjerne informasjon om dette.

Hvem kan få opplysning, råd, veiledning og økonomisk hjelp?

Alle innbyggere i kommunen har rett på opplysning, råd og veiledning. Økonomisk hjelp avhenger av mange forhold som blant annet inntekt og oppsparte midler.

Hvordan kontakte oss?

Kontakt NAV Lillestrøm for opplysning, råd og veiledning på telefon:
406 33 276 

Telefonen er betjent på hverdager mellom 09.00 - 15.00.

Ønsker du at det settes opp flere samtaler for veiledning om din situasjon, kan du og en veileder bli enige om møteform og møtehyppighet.

Har du utfordringer med gjeld kan du ringe NAVs gjeldsrådgivning på 55 55 33 39.

Hva kan du forvente når du kontakter oss?

  • Innholdet i opplysnings-, råd- og veiledningstjenesten vurderes ut fra ditt behov
  • Vi har et helhetlig fokus på din livssituasjon på ulike områder og bistå deg på best mulig måte for å veilede deg til en varig løsning
  • Du kan få veiledning over tid ved behov
  • Alle som jobber i NAV har taushetsplikt, også internt i NAV
  • Samtalene gjennomføres per telefon, video eller oppmøte etter avtale med deg