Dette gjøres ved å fylle ut det digitale søknadsskjemaet for salgsbevilling / skjenkebevilling.

Det er ikke eget skjema for fornyelse.

Det er åpent for å søke nå. Vi vil på nyåret sende ut brev til alle som ikke har søkt med informasjon om frist for å sende inn søknad.