Når trenger du skjenkebevilling?

Restauranter, puber, hoteller og andre serveringssteder som ønsker å servere alkohol må søke om skjenkebevilling.

Hvordan søker du?

Du søker skjenkebevilling ved å fylle ut søknadsskjema.

Søk om skjenkebevilling

 

Vedlegg som må følge søknaden

 • Konseptbeskrivelse – type virksomhet, meny, målgruppe, aldersgrense og eventuelle planer for vakthold
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Adkomstdokumenter – leiekontrakt
  Aksjeeierbok
 • Brukstillatelse fra teknisk sektor i kommunen
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Hva er vilkårene for å få skjenkebevilling?

 • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling
 • Det må foreligge/allerede være søkt om serveringsbevilling (lenke til siden om serveringsbevilling)

Se regelverk for salgs- og skjenkebevilling.  

Behandlingstid

 • Omtrent 4-6 uker hvis du skal overta et skjenkested med en eksisterende skjenkebevilling.
 • Inntil 3 måneder hvis du skal åpne et nytt skjenkested hvor det ikke har vært skjenkebevilling tidligere.