Skjenkebevilling

Alle som ønsker å servere alkohol må søke om skjenkebevilling.

Utvidet skjenkebevilling for enkeltarrangement

Hvis du har skjenkebevilling fra før og ønsker endring for en enkeltanledning.

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Skal du ha et arrangement med alkoholservering må det som hovedregel søkes om skjenkebevilling.   

Salgsbevilling

Vil du selge alkohol i butikk, må du ha salgsbevilling.

Serveringsbevilling

For alle som skal servere alkoholfri mat og drikke.

E-læringskurs i Ansvarlig Vertskap

Informasjon om e-læringskurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for dem som jobber med alkoholservering.

Bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Salg av tobakk

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.