Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som ønsker å selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gis for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvem får salgsbevillingen?
Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søker du?

Du søker om salgsbevilling ved å sende inn søknadsskjema. 

Søk om salgsbevilling

Vedlegg som må følge søknaden

  • Tegning av lokalet
  • Adkomstdokumenter – leiekontrakt
  • Aksjeeierbok
  • Brukstillatelse fra teknisk sektor i kommunen
  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Vilkårene for å få salgsbevilling

  • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling 

Behandlingstid/ Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden er omtrent 4-6 uker hvis du skal overta et utsalg med en eksisterende salgsbevilling.
Behandlingstiden er inntil 3 måneder hvis du skal åpne et nytt utsalg hvor det ikke har vært salgsbevilling tidligere.

Lover og regler

Regelverk for salgs- og skjenkesteder