Om salgsbevilling?

Når trenger du salgsbevilling?

 • Butikker som ønsker å selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gis for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvem får salgsbevillingen?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søker du?

Du søker om salgsbevilling ved å sende inn søknadsskjema. 

Søk om salgsbevilling

Vedlegg som må følge søknaden

 • Tegning av lokalet
 • Adkomstdokumenter – leiekontrakt
 • Aksjeeierbok
 • Brukstillatelse fra teknisk sektor i kommunen
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Vilkårene for å få salgsbevilling

 • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling 

Behandlingstid

 • Behandlingstiden er omtrent 4-6 uker hvis du skal overta et utsalg med en eksisterende salgsbevilling.
 • Behandlingstiden er inntil 3 måneder hvis du skal åpne et nytt utsalg hvor det ikke har vært salgsbevilling tidligere.

Lover og regler

Regelverk for salgs- og skjenkesteder