Når trenger du utvidet skjenkebevilling for enkeltanledning?  

Hvis du har skjenkebevilling fra før og ønsker endring for en enkeltanledning, kan du søke om å:  

  • utvide skjenkearealet 
  • utvide skjenketiden 
  • servere annen alkoholgruppe enn du har bevilling for 

 Har du ikke skjenkebevilling fra før?

Hvordan søker du?   

Meld inn endring for en enkeltanledning

Vedlegg som må følge søknaden   

  • Beskrivelse av arrangementet – herunder målgruppe, aldersgrense og evtentuelt planer for vakthold 
  • Tegning over utvidet skjenkeareal 
  • Adkomstdokumenter - grunneiers tillatelse til bruk av skjenkearealet 

Arrangører ved større arrangementer 

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, bør du se på "Veiledning til arrangører ved større arrangementer". 

Veiledning til arrangører ved større arrangementer kommer senere  

Vilkårene for å få skjenkebevilling 

  • Grunneier må gi tillatelse til bruk av skjenkearealet 
  • Skjenketiden kan ikke utvides lenger enn maksimal skjenketid fastsatt alkoholloven 

 Behandlingstid 

Behandlingstiden er normalt 4 uker.