Når trenger du skjenkebevilling for enkeltarrangementer (ambulerende skjenkebevilling)?  

Du må alltid ha skjenkebevilling hvis du skal ta betalt for alkoholen som serveres. 

Men også når du ikke tar betalt for alkoholen, men når du:  

 • leier et forsamlingslokale, det vil si et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten  
 • leier et lokale som har serveringsbevilling fra før  
 • skal avholde et arrangement utendørs eller på et offentlig sted 

Når trenger du ikke skjenkebevilling?   

Du trenger ikke skjenkebevilling når   

 • Du som privatperson leier et lokale for å ha selskap (bryllup, bursdag ol.), der du ikke tar betalt for mat og drikke, og utleier ikke står for deler av arrangementet  
 • Du som beboer i et borettslag leier et felleslokale for å ha  selskap og du ikke tar betalt for mat eller drikke 
 • Firmaet ditt arrangerer julebord eller en tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler, og du ikke tar betalt for mat og drikke  

Hvordan søker du? 

Du søker skjenkebevilling ved å fylle ut søknadsskjema.   

Søk om skjenkebevilling for enkeltanledning

Vedlegg som må følge søknaden  

 • Beskrivelse av arrangementet – inkludert målgruppe, aldersgrense og eventuelle planer for vakthold 
 • Tegning over skjenkearealet 
 • Adkomstdokumenter - grunneiers tillatelse til bruk av skjenkearealet 
 • Godkjenning fra lokalt politi og brannvesen ved større arrangementer 

Vilkårene for å få skjenkebevilling  

 • Det gis ikke skjenkebevilling for enkeltanledning til idrettsarrangementer eller til arrangementer som har barn og ungdom som hovedmålgruppe. 
 • Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. 
 • Et arrangement som har fått skjenkebevilling for en enkelt anledning er undergitt ordinær kontroll fra kommunens skjenkekontrollører. 

Ved større arrangementer  

 • Meldeplikt/søknadsplikt til lokalt politi og brannvesen 
 • Kommunen kan kreve at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling  

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, bør du se på «Veiledning til arrangører ved større arrangementer».

Behandlingstid

Behandlingstiden er normalt 4 uker.