For at serveringsbevilling skal kunne innvilges må det være en daglig leder for matvognen. Denne daglige lederen må ha bestått etablererprøven.

Les mer om etablererprøven

Drivere av matvogner må dokumentere at de har lov å stå der de står. Dokumentasjon på «leie av grunn» kan være en leiekontrakt eller en skriftlig bekreftelse fra den som eier grunnen. 

Se også vilkårene for å få serveringsbevilling

For nærmere informasjon ta kontakt med saksbehandler for bevillingsområdet.