Når trenger du serveringsbevilling?

Du trenger serveringsbevilling hvis du skal åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, eller du skal åpne et serveringssted med alkoholservering. For eksempel kafeer, kantiner, gatekjøkken, food trucks eller liknende steder.

Du må ha serveringsbevilling før du kan søke om skjenkebevilling

Hvem kan søke?

Det er den som er ansvarlig for virksomhetens drift, som skal søke om bevilling. Dette kan enten være en fysisk eller en juridisk person, for eksempel et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar.

Den som søker er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelsene knyttet til driften av virksomheten.

Hvordan søker du?

Du søker serveringsbevilling ved å sende inn søknadsskjema.

Søk om serveringsbevilling

Vedlegg som må følge søknaden

  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok (hvis AS)
  • Tegning over arealet
  • Leiekontrakt
  • Bestått etablererprøve for daglig leder

Vilkårene for å få serveringsbevilling

  • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
  • Daglig leder for serveringsbevillingen må være myndig og ha bestått etablererprøve for serveringssted

Behandlingstid

Behandlingstiden er normalt 4-6 uker.

Aktuelle lenker

Søk om salgsbevilling

Lover og regler

Regelverk for salgs- og skjenkesteder