Når trenger du serveringsbevilling?

Du trenger serveringsbevilling hvis du skal åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, eller du skal åpne et serveringssted med alkoholservering. For eksempel kafeer, kantiner, gatekjøkken, food trucks eller liknende steder.

Du må ha serveringsbevilling før du kan søke om skjenkebevilling (lenke til siden om skjenkebevilling)

Var det salgsbevilling salgsbevilling du var ute etter?

Hvordan søker du?

Du søker serveringsbevilling ved å sende inn søknadsskjema.

Søk om serveringsbevilling

Vedlegg som må følge søknaden

  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok (hvis AS)
  • Tegning over arealet
  • Leiekontrakt
  • Bestått etablererprøve for daglig leder

Vilkårene for å få serveringsbevilling

  • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
  • Daglig leder for serveringsbevillingen må være myndig og ha bestått etablererprøve for serveringssted

Behandlingstid/ Hvor lang tid tar det?

Behandlingstiden er normalt ca. 4-6 uker.

Aktuelle lenker

Søk om salgsbevilling