Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakk og tobakkssurrogater må du være registrert i tobakkssalgsregisteret. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

  • Har du flere salgssteder skal du registrere hvert enkelt salgssted.
  • Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager).
  • Registrering skal skje senest 14 dager før salget starter.
  • Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 

Registrer virksomheten din i tobakkssalgregisteret 
Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Tilsyn og kontroll av tobakkssalg 

Vi i kommunen utfører 2 tilsyn i året på hvert faste utsalgssted. Vi fører tilsyn med salgsstedets internkontroll og sjekker at virksomheten overholder tobakksskadeloven.

Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Les mer om kravene til internkontroll i kapittel 4 i tobakksalgsforskriften
Les mer om regelverk og tilsyn på Helsedirektoratets hjemmeside 

Brudd på tobakksskadelovgivningen  

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

  • retting av det ulovlige forholdet innen en nærmere frist
  • salgsforbud i en periode
  • tvangsmulkt

Tilsynsavgift (gebyr)

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er 5 420 kroner i 2024.

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 450 kroner i 2024.

Lover og regler

Kontakt

Kontakt helsedirektoratet ved spørsmål. E-post: postmottak@helsedir.no.

Ved spørsmål om tilsynsavgift kontakt: tone.wiker@lillestrom.kommune.no