Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakk og tobakkssurrogater må du være registrert i tobakkssalgsregisteret. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Har du flere salgssteder skal du registrere hvert enkelt salgssted.

Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager). Registrering skal skje senest 14 dager før salget starter.

Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 

Registrer virksomheten din i tobakkssalgregisteret 

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg/ Tilsyn

Vi i kommunen utfører 2 tilsyn i året på hvert faste utsalgssted. Vi fører tilsyn med salgsstedets internkontroll og sjekker at virksomheten overholder tobakksskadeloven.

Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Les mer om kravene til internkontroll i kapittel 4 i tobakksalgsforskriften

Les mer om regelverk og tilsyn på Helsedirektoratets hjemmeside 

Brudd på tobakksskadelovgivningen / Sanksjoner ved overtredelse av regelverket/

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

  • retting av det ulovlige forholdet innen en nærmere frist
  • salgsforbud i en periode
  • Tvangsmulkt

Tilsynsavgift/ Gebyr

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er kroner xxx i året.

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften kroner xxx i året.

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften