Om gebyret

Gebyret fastsettes i sentral forskrift og beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Foreligger det avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning foretar kommunen etter oppgjør.

Ikke bevillingsgebyr for skjenkesteder i 2021

Formannskapet vedtok 21.4 at det ikke skal innkreves skjenkegebyr for 2021

Vi vil allikevel be om å få innsendt omsetningsoppgaver og kommer tilbake til når dette skal skje.

Levering av omsetningsoppgave

Frist for innsending av omsetningsoppgaven er 1. april.

Salgsbevilling - Beregning av bevillingsgebyrer

Fyll ut omsetningsoppgave for salgsbevilling

Skjenkebevilling - Beregning av bevillingsgebyrer

Fyll ut omsetningsoppgave for skjenkebevilling

Satsene for bevillingsgebyr

Gebyret fastsettes i alkoholforskriften og følgende satser gjelder fra 01.01.2021:

Salg:

  • 0,22 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,61 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenk:

  • 0,50 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,32 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,36 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør per år minimum 1 740 kroner for salg og 5 400 kroner for skjenking.

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil 390 kroner per gang.