Om gebyret

Gebyret fastsettes i sentral forskrift og beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Foreligger det avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning foretar kommunen etter oppgjør.

Levering av omsetningsoppgave

Frist for innsending av omsetningsoppgave for salg er 15. februar.

Det jobbes med gebyrsituasjonen for skjenking og her kommer det mer informasjon snart.

Salgsbevilling - Beregning av bevillingsgebyrer

Fyll ut omsetningsoppgave for salgsbevilling

Skjenkebevilling - Beregning av bevillingsgebyrer

Fyll ut omsetningsoppgave for skjenkebevilling

Satsene for bevillingsgebyr

Gebyret fastsettes i alkoholforskriften og følgende satser gjelder fra 01.01.2023:

Salg:

  • 0,23 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenk:

  • 0,54 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,41 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,65 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret for 2023 utgjør per år minimum 1 850 kroner for salg og 5 800 kroner for skjenking.

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil 420 kroner per gang.