Om gebyret

Gebyret fastsettes i sentral forskrift og beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Foreligger det avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning foretar kommunen etter oppgjør.

Levering av omsetningsoppgave

Frist for innsending av omsetningsoppgaven er 1. april.

Salgsbevilling - Beregning av bevillingsgebyrer

Fyll ut omsetningsoppgave for salgsbevilling

Skjenkebevilling - Beregning av bevillingsgebyrer

Fyll ut omsetningsoppgave for skjenkebevilling

Satsene for bevillingsgebyr

Gebyret fastsettes i alkoholforskriften og følgende satser gjelder fra 01.01.2020:

Salg:

  • 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,60 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenk:

  • 0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. 1.1.2020 minimum kr. 1700 per år for salgsbevilling og kr 5300 per år for skjenkebevilling.