Lillestrøm kommune tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 8.11.2023, og at forslaget til revidert gebyrforskrift behandles av kommunestyret høsten 2023.  

Høringsbrev, forslag til ny forskrift og andre relevanter dokumenter kan lastes ned fra møtet i formannskapet den 7. juni 2023  

Se også gjeldende forskrift 

Frist

Fristen for å komme med innspill er 1.8.2023. Merk innspillet med saksnummer 21/13116.

Innspill

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Morten Eirik Eines på e-post: Morten.Eines@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.