Les vedtaket i kommunestyret

Gjennom bruken av VA-normen har det kommet frem uklarheter som det nå er tatt tak i, slik at VA-normen skal være enklere å følge.
Krav som er satt i normen er nå skrevet ut slik at mulige misforståelser og motsetninger er fjernet. Krav til størrelse på kummer er økt for å sikre at det er plass til det utstyret som må være der for å sikre vannkvaliteten og sikkerheten til de som skal jobbe i kummen. Noen av tegningene er oppdaterte slik at de skal følge kravene som er satt i teksten samt at innmålingsinstruksen er revidert.

Les mer om VA-normen