Økte gebyrer i 2023

Budsjettforslaget for 2023 er offentliggjort. Husstander i Lillestrøm kommune må forvente gebyrøkninger i 2023. Det er særlig kostnadene for vann og avløp som vil stige.

Slamtømming blir rimeligere i 2023, mens tilsyn med private avløpsanlegg ble innført fra 2022 med full effekt fra 2023. Samlet sett blir det billigere å ha privat avløpsanlegg fra 2023. Gebyret for feiing og tilsyn med piper øker noe. Renovasjonsutgiften blir uforandret. Dette foreslår kommunedirektøren i budsjettet for 2023. Budsjettet vedtas den 14. desember.

Hva betyr dette for den enkelte?

Tabellene nedenfor viser hva gebyrøkningene kan bety for den enkelte husholdning. Priseksemplene er inkludert mva. Prisene tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig husholdning og vil variere med forbruk og type abonnement.

For en gjennomsnittlig husstand med en størrelse på 100 kvadratmeter, eller et målt forbruk på 150 kubikkmeter vann i vår kommune, vil endringene se slik ut fra 2022 til 2023:

Eksempel, tilknyttet offentlig avløp

 

  År 2022 2023  
Vann   4 586 5 726  
Avløp   7 017 8 263  
Renovasjon   4 761 4 762  
Feiing   638 676  
Sum   17 002 19426  
         

Eksempelet gjelder for en abonnent med 140 liter renovasjon, bolig med en pipe og vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Eksempel, privat avløpsanlegg

  År 2022 2023
Tømming av tank inkl. mva.   5 435 4 345
Oppmøtegebyr inkl. mva.   1 186 1 186
Tilsynsgebyr inkl. mva.   456 959
Sum   7 077 6 490
       

Gebyreksempel for abonnenter som ikke er tilknyttet offentlig avløp, men har privat avløpsanlegg. Gebyret i denne tabellen erstatter gebyr for avløp, i tabell over. Eksempelet for slam er basert på at abonnenten har en tank på 4 kubikkmeter.

De forskjellige satsene publiseres på innbyggerportalen så snart budsjettet for 2023 er vedtatt. Gebyrene forventes å stige fram mot 2027, og da mest på vann.

Hvorfor?

Det er flere forklaringer på hvorfor gebyrene øker så mye det kommende året. Alle forklaringene er velkjente.

  • Energiprisene øker. Dyr strøm påvirker prisene på en rekke varer og tjenester. Kommunale tjenester er ikke noe unntak.
  • Renta stiger. Også kommunen og de kommunale selskapene har lån. Prisen på å låne penger har steget for alle, også for kommunen.
  • Alle typer varer har økt i pris. Alt fra drivstoff til kommunens maskiner, materialkostnader og arbeidskraft, til kjemikalier som benyttes til rensing.

Du kan lese mer om forslaget til økning i gebyrer i budsjettforslaget for 2023.

Selvkostprinsippet

Kommunen tjener ikke penger når gebyrene øker. Tjenester innen vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at gebyrene dekker kommunens utgifter for å levere tjenesten – men ikke mer.

Faktura

Kommunen har tilbud om fakturering med både 2 termin (to ganger i året), og 12 termin (månedlig faktura). Du som er registrert som fakturamottaker kan logge inn på Min Side og be om månedsfaktura. Dermed deler du kostnadene jevnt over hele året. Dersom du allerede har månedsfaktura, behøver du ikke gjøre noe.

Du finner mer info om hvordan du kan bestille månedlig faktura på Min side. https://www.lillestrom.kommune.no/manedlig

Du kan også sende bestillingen for månedlig faktura på epost til gebyr@lillestrom.kommune.no