I gamle Fet kommune hadde alle kvartalsvise fakturaer (4 terminer).

Disse er nå lagt over til månedlig faktura. Om du kun ønsker å få faktura hvert halvår må du ta kontakt på gebyr@lillestrom.kommune.no og gi beskjed om at du ønsker halvårlig faktura.

Husk å oppgi hvilket gårds og bruksnummer, og adressen det gjelder.


Påmelding og første månedlige faktura henger sammen med de ordinære hovedterminene. Derfor er det avhengig av når du melder deg på om du får den første månedlige fakturaen i juli eller januar.

  • En forutsetning er at årsbeløpet overstiger 1200 kroner.
  • Eiendomsskatt er foreløpig ikke med i ordningen.

For å endre til månedlig fakturering trenger du personnummeret og mobilnummeret til den som i dag mottar fakturaen fra oss.

Bestill månedlig faktura

Bestillingen skjer via ID-porten.