Påmelding og første månedlige faktura henger sammen med de ordinære hovedterminene. Derfor er det avhengig av når du melder deg på om du får den første månedlige fakturaen i juli eller januar.

  • En forutsetning er at årsbeløpet overstiger 1200 kroner.
  • Eiendomsskatt er foreløpig ikke med i ordningen.

For å endre til månedlig fakturering trenger du personnummeret og mobilnummeret til den som i dag mottar fakturaen fra oss.

Bestill månedlig faktura

Bestillingen skjer via ID-porten.