Snakk med noen

Ordfører Jørgen Vik uttrykker medfølelse for de pårørende til de involverte i de tragiske trafikkulykkene i Lillestrøm i går. Har du vært vitne til en av ulykkene, er det viktig å ha noen å snakke med.

Det er normalt å reagere på unormale situasjoner, og ingen reagerer på lik måte, selv om hendelsen har vært den samme.

Noen generelle råd:

  • Snakk med andre i ditt sosiale nettverk! Del dine tanker, følelser og opplevelser med andre.
  • For de fleste er det en fordel å komme seg tidlig mulig tilbake i arbeid, skole eller andre faste daglige gjøremål.
  • Fysisk aktivitet er viktig for å avreagere. Driv med den aktiviteten du av erfaring vet at du trives med.
  • Vær forsiktig med bruk av alkohol eller andre rusmidler, bruk kun medisiner etter råd fra lege.
  • Søk hjelp hvis dine reaksjoner og plager ikke forsvinner etter noen uker.

Kontakt legevakten om du opplever å være sterkt preget av hendelsen, som vil sette deg i kontakt med kommunens kriseteam.