1.450 husstander får nå bredbånd

Siden 2019 har Lillestrøm kommune årlig bevilget penger for å sikre at alle deler av kommunen får tilgang til bredbånd og nå starter selve utbyggingen.

Så langt har vi finansiert 1450 boliger og det gjenstår ca. 900 boliger, før vi har fått full bredbåndsdekning i Lillestrøm kommune.  

Ferdige innen nyttår 

De 11 områdene som først bygges ut, er seks områder i gamle Sørum kommune, fire i tidligere Fet og ett i tidligere Skedsmo kommune. Deretter står seks nye områder for tur. Det betyr at 1.450 husstander vil ha bredbånd i løpet av året. Kapasiteten på brebåndet som etableres er på minimum 100 megabit i sekundet. 

Områdene som nå skal bygges ut 

 • Enebakkneset
 • Fjellsrud/Skjavet
 • Nordby/Holtet
 • Asak
 • Sørumsand – Fet (Nordre Østby – Karlsrud)
 • Huseby - Kvevli
 • Husmo
 • Frogner – Lunderåsen
 • Lørenfallet Vest (Nyland – Bæregg)
 • Lørenfallet Sørøst (Fosserud – Nordre Hammeren)
 • Julton/Vølneberg
 • Mork
 • Langeland
 • Toreid
 • Flaen
 • Ringstad
 • Gjestmoen 

Veien videre 

Lillestrøm kommune har kartlagt alle områder i kommunen som kommer inn under finansieringsordningen for utbygging av bredbånd. Vi er i ferd med å behandle søknad om støtte til nye områder fra den statlige potten for i år. 8. april behandler kommunestyret saken og finansieringen av kommunens andel for videre utbygging. Det vil gi en andel av de gjenstående 900 boligene bredbånd i løpet av 2022.

Fremover vil det bli holdt møter med vellene i de områdene som nå får bredbånd. Først ut er et møte med vellet på Huseby-Kvevli den 7. april kl. 18:30 på Mork Grendehus  

Om bredbåndsordningen 

Bredbåndsutbyggingen er et statlig, regionalt og lokalt tiltak for å sikre at alle innbyggere og næringsliv får tilgang bredbånd der de bor. Dette er en bevisst satsing da raskt bredbånd er helt nødvendig for at flere kan jobbe og drive næringsvirksomhet hjemmefra, noe som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. Staten bidrar med 1/3 av kostnadene og det samme gjør kommunen og utbyggere av Bredbånd. Vel/innbyggere som skal kytte seg til bredbånd påvirke tilknyttings kostnaden ved hjelp av ulike former for dugnad, som eksempelvis grave grøfter.  

Regjeringen har et mål om at bredbåndsutbyggingen i Norge skal være gjennomført i løpet av 2025, men Lillestrøm kommune ser også på om det er mulig å forsere utbyggingen. 

Les mer om bredbåndsutbyggingen