Viktige telefonnumre

  • Hvis det er fare for liv og helse kan polititet kontaktes på telefonnummer 112, helse på 113 og brann på 110.
  • Døgnåpne vakttjenester finner du her
  • Renner kjelleren din full av vann, er det forsikringsselskapet ditt du skal kontakte.
  • Du kan kontakte kommunens sentralbord på 66 93 80 00 (08.00 – 15.30)

English

English information can be found by following the link. The page has been automatically translated using Google Translate, so some errors and odd word choices may occur.

 

 

Stengte veier

Du kan sjekke status for stengte veier på Leirsund og Asak, samt oversvømmelser i veibanen, på vegvesenet sine nettsider (vegvesen.no).

Leirsund bru (Fv. 1535 Leirsund i Lillestrøm, Viken)

Veier i området kan bli stengt på kort varsel. Sjekk veimeldinger på 175.no.

Dette skjer med veiene nå

Torsdag 10. august klokka 07.59:
Torsdag morgen åpnet Branderudveien til Asak.

Onsdag 9. august klokka 15.59:
Opprusting av beredskapsveien fra Jølsen til Korpåsen blir ferdigstilt ved midnatt. Det er Viken fylkeskommune som gjennomfører opprustningen.

Tirsdag 8. august klokka 19.50:
Opprusting av beredskapsveien fra Jølsen til Korpåsen starter i kveld før kl. 22 og planlegges ferdigstilt i morgen ettermiddag. Det er Viken fylkeskommune som gjennomfører opprustningen.

Tirsdag 8. august klokka 17.20:
Branderudveien i Asak åpnes ikke i dag. Vannet har undergravd veien. Det er avdekket to meter dype hull. Enkelte steder henger asfalten i luften. Derfor kan ikke veien benyttes av gående, syklende eller kjørende i det avstengte området. Utbedring har høy prioritet hos fylkeskommunen, og vil bli gjennomført så snart vannstanden har sunket. Reparasjon anslås til å ta et døgn.

Lillestrøm er i dalog med fylkeskommunen om å utbedre en skogsvei fra Jølsen til Korpåsen, som kan benyttes av nødetater. Det gjøres en befaring klokken 18 i dag, og arbeidene kan igangsettes i kveld slik at det er farbar vei for nødetatene i morgen.

Ved Leirsund er arbeidet med midlertidig flomsikring av Sundstuveien godt i gang og ferdigstilles i løpet av kvelden. Når det gjelder Sundveien er det fortsatt en del å gå på med eksisterende flomsikring og situasjonen følges løpende.

 

 

Kjøp av nødvendig mat

Siden Branderudveien er åpen avtaler Meny leveringer direkte med de som har bestilt.