Søk om tilskudd til lag og foreninger

Vi gir støtte til drift, kulturverntiltak og integrering, som lag og foreninger kan søke på. De forskjellige tilskuddene har ulike søknadsfrister og for kulturverntiltak er søknadsfristen 20. april.

Illustrasjonsbilde korps og frivillighet ifm 17. mai

Søk om tilskudd til kulturverntiltak

Det gis tilskudd til istandsetting av kommunalt listeførte kulturminner og kulturmiljøer etter antikvariske prinsipper. Det betyr å reparere fremfor å skifte ut bygningselementer. Ved utskifting av bygningsdeler skal det så langt som mulig benyttes samme type materiale og utforming som de opprinnelige. Det gis ikke tilskudd til alminnelig vedlikehold og skjøtsel. 

NB! Utsatt søknadsfrist til: 20. april - Les mer og søk om tilskudd til kulturverntiltak

Søknad om driftstilskudd

Driftstilskuddet er en støtteordning for lokale kulturorganisasjoner i Lillestrøm kommune. Tilskuddet skal bidra til økt aktivitet i frivillig sektor og beregnes ut fra organisasjonenes drifts- og administrasjonskostnader og aktivitetsnivå.

Søknadsfrist: 1.april - Les mer og søk om driftstilskudd

Se oversikt over alle kommunale støtteordninger for lag og foreninger.