Tidligere vaksinerte vi to dager i uken, men fra midten av oktober åpnet vi for vaksinering alle hverdager. Samtidig har vi doblet den daglige kapasiteten og opprettet flere vaksinetimer. Vi ser at vi må ytterligere øke kapasiteten ettersom timene vi legger ut fort blir booket.

Vaksinering foregår på Fetsund kommunehus mandag til fredag. Time til vaksinering kan bestilles via vår innbyggerportal, eller ved å ringe vaksinetelefon 94 00 70 02, som er åpen mandag til fredag 08.30 -10.00.

Det er tidligere informert om at en oppfriskningsdose kan gis tidligst tre måneder etter forrige dose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Det betyr at det gjør ingenting om man får oppfriskningsdosen senere enn tre måneder fra forrige dose ble gitt.

Vi har tidligere hatt avtale med enkelte apotek i kommunen om koronavaksinering. Den avtalen er avsluttet, da vi ikke lengre får tilskudd fra staten og at vi har egne ressurser til å dekke behovet for vaksinering. Bruk av apotekene er kostbart og tidkrevende, da det blandt annet krever at kommunen etablerer distribusjon av vaksiner. Denne type anskaffelser tar også tid og vil heller ikke bidra til den fleksibilitet i bemanningen som vi ønsker, for å kunne bemanne i forhold til endring i behovet.

Kan du ta influensa og koronavaksine samtidig?

Folkehelseinstituttet (FHI) har informert om at det er medisinsk forsvarlig å sette influensa og koronavaksine samtidig. Dette gjøres ikke i Lillestrøm kommune, da fastlegene har oppgaven med å vaksinere for influensa. De har god oversikt over risikopasienter som trenger influensavaksine, og har et godt system for gjennomføring av dette.

Siden FHI informerte om muligheten for å ta begge vaksinenen samtidig først i høst og bestillingsfristen for influesavaskine var i juni, ble dette for lite sammenfallende i tid, til at vi kunne koordinere dette ,uten at det gikk utover gjennomføringen av begge vaksineprogrammene.

For mer informasjon om koronavaksinering se vår innbyggerportal.