Det er forsikringsselskapet som skal hjelpe deg om du får vann i kjelleren.

Ser du at problemet er at det kommer vann opp av sluk og rør, er det viktig å varsle kommunen. Da kan vi sjekke ut om det er tiltak vi kan gjøre på våre rør og pumper, men vi kommer ikke til den enkelte innbygger og tømmer kjelleren for vann. Det får du hjelp til ved å kontakte forsikringselskapet ditt.

Pass på at du ikke får i deg kjellervann med kloakk. Hold barn unna.