Hovedhensikten med forbudet er å forhindre forurensning og helseproblemer. I tillegg forebygger det branner i for eksempel hus og låver.
Les mer om bråtebrannforbud.

Bålbrenning

I januar 2020 fikk Lillestrøm kommune en lokal forskrift som forvalter bålbrenning, bråtebrann m.m.

Forskrift om åpen brenning, Lillestrøm kommune, Viken

Skogbrannfare

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild og å grille i eller i nærheten av skog og annen utmark, uten tillatelse fra kommunen. Dette gjelder også engangsgrill med mer.

Les mer om bål og bålbrenning på Nedre Romerike brann- og redningsetat sine nettsider.